Darbų saugos pranešimų parengimas

 

Pranešimai susiję su darbų sauga bene visad yra siunčiami į Valstybinę darbo inspekciją. UAB Firesta užsiima tokių pranešimų parengimu, paruošimu ir taisymu. Kas tai – pranešimai darbo inspekcijai ir kam jie svarbūs?

  • Pranešimas dėl juridinių ar fizinių asmenų, pagal sutartis su darbdaviais atliekančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį;
  • Pranešimas apie statybos pradžios darbus, griovimo, remonto darbus, su asbestu susijusią veiklą bei potencialiai pavojingų įrenginių registravimas;
  • Pranešimas apie darbo tarybos sudarymą arba nesudarymą;
  • Pranešimas apie pradėtą vykdyti įdarbinimą per laikinojo įdarbinimo įmones ir laikinųjų darbuotojų skaičių arba pranešimas apie komandiruojamo užsienio valstybės darbuotojo funkcijų atlikimo vietą Lietuvoje;
  • Pranešimas apie avarijas ar incidentus, kurių metu į aplinką galėjo patekti biologinės medžiagos ir kurių metu galėjo užsikrėsti ir (arba) sunkiai susirgti žmonės. Taip pat ir pranešimai apie tokių pažeidimų pašalinimą.

Ateidami darbintis, darbuotojai turi žinoti, kad Jūsų įmonėje darbų sauga yra prioritetas. Jeigu atitikti visi reikalavimai ir paruoštos visos instrukcijos bei išsiųsti visi reikalingi dokumentai, tiek Jūsų įmonė dirbs sklandžiau, tiek Jūsų darbuotojai galės jaustis ramiai ir saugiai. UAB Firesta pasirūpins, kad visus klientus konsultuotų ir aptarnautų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas, kuris žino kokie įstatymiškai privalomi, bei rekomenduotini darbų saugos pasirinkimai bei parūpins tinkamus darbų saugos pranešimus atitinkamoms institucijoms.

Mūsų buvimo vieta yra Vilnius. Vis dėlto tai tikrai nereiškia, kad dirbame tik Lietuvos sostinėje. Bendradarbiaujame ir su klientais iš kitų miestų, rūpinamės, kad visi, su mumis bendradarbiaujantys, galėtų ramiai bei užtikrintai vykdyti veiklą žinodami, kad iškilus kritinei situacijai jie bus apsirūpinę tinkama įrangą bei profesionaliai apmokyti su tokia situacija susidoroti. Svarbu, kad vykdydami ypatingą ar potencialiai pavojingą veiklą, apie tai būtumėte informavę visas atitikties institucijas. Tą padaryti vieniems yra be galo sunku, todėl pasitikėkite patikimu partneriu priešgaisrinės saugos klausimais ir mes padėsime paruošti reikiamus pranešimus.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MŪSŲ PRIVALUMAI

  • Mes, geriau nei bet kas kitas, suprantame, kad pats brangiausias dalykas yra Jūsų saugumas. Nenurimsime ir nenustosime ieškoję sprendimų iki tol, kol Jūsų patalpose bus visiškai maksimalizuota priešgaisrinė sauga.
  • Turime žinias, patirtį, naujoves bei rinkos tendencijas sekantį kolektyvą, kuris gali patarti visais priešgaisrinės saugos klausimais. Surasime tinkamus sprendimus pagal Jūsų biudžetą, o įsigytas prekes aptarnausime ir ateityje.
  • Siekiame, kad klientai iškart pajustų, jog bendrauja ir bendradarbiauja su profesionalais, kurie savo srityje yra lyderiai bei tendencijų kūrėjai, o ne sekėjai ir mėgdžiotojai. Randame inovatyvius sprendimus, kurie suderina klasikinius ir savo vertę įrodžiusius priešgaisrinės saugos metodus su naujausia ir moderniausia gesinimo technika.